ประวัติ อาจารย์ เด่นชัย เอนกลาภ (วันชัย เอนกลาภ)

ศิลปินพื้นบ้าน “มโนราห์” นายประกอบ เดชรักษา

         ชื่อ.เด่นชัย เอนกลาภ เริ่มต้นเข้าสู่วงการลิเกโดยฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์หอมหวล ที่วิกบางลำพู เด่นชัยเป็นลิเกที่รำสวย จึงได้รับการยกย่องจากอาจารย์หอมหวลให้รำอยู่ในแถวหน้า และได้รับบทเด่นๆเรื่อยมา จากนั้น ได้รับการติดต่อจาก นาย วีระ สนมเอก ( พรพระ ) หัวหน้าคณะเกียรตินิยม ให้ร่วมทำการแสดงลิเกทางช่อง ๕ ในรายการลิเกศิษย์สุชิน เทวผลิน โดยใช้ชื่อคณะเกียรตินิยม แสดงออกอากาศทางช่อง ๕ ทุกวันอาทิตย์ ทำให้มีผู้คนรู้จักเด่นชัย เอนกลาภ มากขึ้น

          อ.เด่นชัย เอนกลาภ มีผลงานการแสดงลิเกมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น
          มโนราห์คณะประกอบน้อย ดาวรุ่ง ได้ฝึกหัดการร่ายราและการแสดงมโนราห์จากคณะมโนราห์กัณต์ ผู้เป็นบิดาตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ โดยได้ฝึกท่าร่ายราพื้นฐานท่าราที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคณะ เช่น ราโรงครู ราแก้บน ราเหยียบเสน โดยเฉพาะราเหยียบเสนเป็นการราเฉพาะคณะ ซึ่งแฝงด้วยความเชื่อ พิธีกรรม และรูปแบบเฉพาะของเท่านั้น

          รางวัลเกียรติยศสำคัญที่เคยได้รับ
- ได้รับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๑
- ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับรางวัลปราชญ์ศิลปินท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ศิลปินพื้นบ้าน (การแสดงลิเก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

         ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมลิเกประเทศไทย และเจ้าของคณะลิเก เด่นชัย-กวางขาว เอนกลาภ
นอกจากงานการแสดง การประพันธ์บท การช่วยการกุศลแล้ว อาจารย์เด่นชัย เอนกลาภ ยังได้ช่วยฝึกสอนศิลปินรุ่นน้องๆ ลูกๆ หลานๆ หลายต่อหลายคน ทั้งนี้อาจารย์เด่นชัย เอนกลาภ ยินดีที่จะสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เป็นวิทยาทานแก่เด็กรุ่นหลังที่สนใจในศิลปะการแสดงลิเกโดยไม่คิดค่าตอบแทน ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา อ.เด่นชัย เอนกลาภ ได้จัดตั้ง “โครงการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านสู่เด็กและเยาวชน” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สาขาลิเก ให้กับเยาวชนรุ่นหลังที่มีความสนใจในด้านนี้มาเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการฯนี้ได้จัดขึ้นไปแล้ว ๑๐ กว่าจังหวัดด้วยกัน โดยหลักสูตรจะเริ่มสอนจากประวัติความเป็นมาของลิเก, สอนการรำเพลงช้า-เพลงเร็ว, สอนร้องนิเกลิงและเพลงที่ใช้ในการแสดงลิเก, สอนทำบทบาทท่าทางประกอบการแสดงลิเก

 


ภาพกิจกรรม


วีดีโอ
แผนที่