ข้อมูลศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง

อาจารย์ เด่นชัย เอนกลาภ (วันชัย เอนกลาภ) การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง – ลิเก

อ.เด่นชัย เอนกลาภ เริ่มต้นเข้าสู่วงการลิเกโดยฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์หอมหวล ที่วิกบางลำพู เด่นชัยเป็นลิเกที่รำสวย จึงได้รับการยกย่องจากอาจารย์หอมหวลให้รำอยู่ในแถวหน้า และได้รับบทเด่นๆเรื่อยมา

พ่อสุรัชพงศ์ เพลงพวงมาลัย (การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง - เพลงพวงมาลัย)

เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงพื้นเมืองที่นิยมเล่นกันมาแต่ครั้งโบราณ ตามที่ปรากฏในหนังสือประเพณีการเล่นพื้นเมือง ว่ามีการเล่นมากในจังหวัดเพชรบุรี