ข้อมูลศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง

โนราประกอบ เดชรักษา (การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ - โนรา)

นายประกอบ เดชรักษา รำโนราห์ตั้งแต่เยาว์วัยกับบิดาของตน คือมโนราห์กัณต์ เดชรักษา ฝึกรามโนราห์เป็นเวลาประมาณ ๒ ปี ก็ออกรากับคณะของบิดา เมื่อบิดาเสียชีวิต มโนราห์ประสิทธ์ศิลป์ ดาวรุ่ง จึงเป็นหัวหน้าคณะ และนาคณะออกทาการแสดง ทั่วภาคใต้

หนังวรพจน์ เธียรทอง (การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ - หนังตะลุง

หนังวรพจน์ เธียรทอง ได้ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงหนังตะลุง ให้กับลูกศิษย์ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.๒๕๔๐ มาจนถึงปัจจุบัน เปิดศูนย์เรียนรู้การแสดงศิลปะหนังตะลุง ในชื่อว่า “ศูนย์ฝึกเธียรทอง” เพื่อทาการเรียนการสอนมีทั้งสอนเป็นรายบุคคล