ประวัติธนวัฒน์ ราชวัง

ธนวัฒน์ ราชวัง ศิลปินพื้นบ้าน "กลองสะบัดชัย"

ชื่อ นายธนวัฒน์ ราชวัง
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
เพศ ชาย วัน/เดือน/ปี เกิด  วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ อายุ ๕๓ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๓๕ หมู่ ๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๙๗๖๑๙๕, ๐๙๕ ๖๙๘ ๒๙๖ ๖
E-mail address : nongrw99@gmail.com
Facebook ธนวัฒน์ ราชวัง
อาชีพ รับราชการสถานที่ทำงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การศึกษา นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
๑.๒. ประวัติครอบครัว
ชื่อบิดา  นายมนัส  ราชวัง อาชีพ ค้าขาย
ชื่อมารดา นางคำแปง บริบูรณ์  อาชีพ ค้าขาย
มีพี่น้องทั้งหมด ๑ คน ตนเป็นบุตรคนที่ ๑ 

ความเป็นมาของกลองสะบัดชัย

         กลองสะบัดชัยในล้านนา ตามตานานเป็นกองที่มีมานานคู่บ้านคู่เมืองส่วนใหญ่เรียกว่ากลองปู่จา (กลองบูชา) กลองใจยะมงคล (กลองชัยมงคล) ในอดีตการตีกลองจะใช้ในการทาศึกสงคราม เป็นการ ตีให้สัญญาณการเดินทัพ มีความเชื่อว่ากลองเป็นของสูง คู่กับกษัตริย์ จึงไม่มีใครกล้าเก็บกลองไว้ที่บ้าน ดังนั้น สถานที่เหมาะสมในการเก็บกลองคือวัด เมื่อเก็บกลอง ไว้ที่วัด ลักษณะการใช้งานก็เปลี่ยนไป เพลงและจังหวะการตีก็เปลี่ยนตาม เช่น เพลงบูชาธรรม การใช้งานด้านการรับใช้สังคม เช่น ใช้ตีตอนเรียกประชุม เเจ้งข่าวสาร เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างกลองโบราณและกลองปัจจุบัน

         สมัยก่อนกลองสะบัดชัยคือกลอง บูชา ที่มีขนาดใหญ่ยากต่อการเคลื่อน-ย้าย-ตั้ง-วาง ส่วนการผลิตกลอง จะใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาดใหญ่ ซึ่งหาได้ง่าย แต่ปัจจุบันไม้ขนาดใหญ่หายาก ลาบากในการดัด เกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย ไม้ในการผลิตกลองจึงหายากขึ้น ดั้งนั้นกลองสะบัดชัยในอดีตซึ่งเป็นกลองบูชาขนาดใหญ่ จึงถูกลดขนาดลงมา

โอกาสที่ใช้ตีกลอง

         การเคลื่อนทัพ คาว่า (ชัย-ยะ) เป็นชื่อมงคล จึงใช้กลองสะบัดชัยตีในการเคลื่อนทัพ การเดินทัพ หรืออาจจะตีต่อเมื่อชนะศึก ปัจจุบันกลองมีบทบาท ในงานมหรสพ มีเครื่องดนตรีอื่นๆผสม ผสาน เช่น ฉาบ ฆ้อง การตีกลองสะบัดชัยจึงเปลี่ยนไป เป็นการแสดง ที่โลดโผนและตื่นเต้นขึ้นทาให้เกิดความน่าสนใจและสนุกสนาน

ท่าทางประกอบการตีกลอง

         เมื่อก่อนจะไม่มีการใช้ท่าทางขึ้นศอก ขึ้นเข่า ประกอบการตีกลองด้วยความเชื่อว่ากลองเป็นของสูง คู่พระมหากษัตริย์ เจ้าบ้านเจ้าเมืองก่อนตีกลองต้องไหว้เสมอแต่ปัจจุบันจะมีการนากลองมาใช้ในงานรื่นเริง ในการสมโภชจึงมีการใช้ท่าทางประกอบในการตี เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจจากผู้ชม

 


ภาพกิจกรรม


วีดีโอ
แผนที่