ข้อมูลศิลปิน 4 ภาค

ภาคเหนือ

ข้อมูลศิลปินพื้นบ้านทางภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ข้อมูลศิลปินพื้นบ้านทางภาคอีสาน

ภาคกลาง

ข้อมูลศิลปินพื้นบ้านทางภาคกลาง

ภาคใต้

ข้อมูลศิลปินพื้นบ้านทางภาคใต้

ศิลปินพื้นบ้าน

แม่ครูบัวชุม อินถา

นางบัวชุม อินถา ได้ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการขับเพลงซอ ให้กับลูกศิษย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ มาจนถึงปัจจุบัน การเรียนการสอนมีทั้งสอนเป็นรายบุคคล

พ่อสุรัชพงศ์ เพลงพวงมาลัย

เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงพื้นเมืองที่นิยมเล่นกันมาแต่ครั้งโบราณ ตามที่ปรากฏในหนังสือประเพณีการเล่นพื้นเมือง ว่ามีการเล่นมากในจังหวัดเพชรบุรี

จ่าสิบตำรวจ วรพจน์ บุญญา

หนังวรพจน์ เธียรทอง ได้ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงหนังตะลุง ให้กับลูกศิษย์ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.๒๕๔๐ มาจนถึงปัจจุบัน เปิดศูนย์เรียนรู้การแสดงศิลปะหนังตะลุง ในชื่อว่า “ศูนย์ฝึกเธียรทอง” เพื่อทาการเรียนการสอนมีทั้งสอนเป็นรายบุคคล

ธนวัฒน์ ราชวัง ศิลปินพื้นบ้าน "กลองสะบัดชัย"

กลองสะบัดชัยในล้านนา ตามตานานเป็นกองที่มีมานานคู่บ้านคู่เมืองส่วนใหญ่เรียกว่ากลองปู่จา (กลองบูชา) กลองใจยะมงคล (กลองชัยมงคล) ในอดีตการตีกลองจะใช้ในการทาศึกสงคราม

ประกอบ เดชรักษา ศิลปินพื้นบ้าน “มโนราห์”

นายประกอบ เดชรักษา รำโนราห์ตั้งแต่เยาว์วัยกับบิดาของตน คือมโนราห์กัณต์ เดชรักษา ฝึกรามโนราห์เป็นเวลาประมาณ ๒ ปี ก็ออกรากับคณะของบิดา เมื่อบิดาเสียชีวิต มโนราห์ประสิทธ์ศิลป์ ดาวรุ่ง จึงเป็นหัวหน้าคณะ และนาคณะออกทาการแสดง ทั่วภาคใต้

ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร

ดร.ราตรี ศรีวิไล มีเทคนิคการสอนหรือการถ่ายทอดหมอลำเริ่มแรก ดูจากลักษณะพิเศษของลูกศิษย์ ที่ความตั้งใจ ประเมินความสามารถต่างๆ น้ำเสียง การออกเสียง รวมไปถึงปฏิภาณไหวพริบ จากนั้นจึงเริ่มเรียนหมอลำกลอน ขั้นแรกเรียนลำทางสั้นก่อน เริ่มจากการโอ่ละนอ...